Повернутися на головну

 

Звіт про прозорість за попередні періоди

 


 

2019 рік

 

Інформація про внесення змін у Звіт про прозорість за 2019 рік ТОВ «Українська аудиторська служба»

 

Відповідно статті 37 ЗУ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» №2258-VIII від 21.12.2017 року, інформуємо про внесення змін до Звіту про прозорість за 2019 рік ТОВ «Українська аудиторська служба». Зміни внесені 21.12.2020 року та стосуються   окремого розділу «Заява про ефективність» та інформації у розділах  «Ротація ключових партнерів з аудиту», «Принципи оплати ключових партнерів».

 

Змінений Звіт про прозорість за 2019 рік

 

2019-12-змінений-прозорість-01.png

2019-12-змінений-прозорість-02.png
2019-12-змінений-прозорість-03.png
2019-12-змінений-прозорість-04.png
2019-12-змінений-прозорість-05.png
2019-12-змінений-прозорість-06.png
2019-12-змінений-прозорість-07.png
2019-12-змінений-прозорість-08.png
2019-12-змінений-прозорість-09.png
2019-12-змінений-прозорість-10.png
2019-12-змінений-прозорість-11.png
2019-12-змінений-прозорість-12.png
 
 
Icon ЗАВАНТАЖИТИ PDF (910,7 Кб)
 

 


 

Звіт про прозорість за 2019 рік

 

2019-1.png

 

2019-2.png

 

2019-3.png

 

Свідоцтво

2019-5.png

2019-6.png

2019-7.png

2019-8.png

2019-9.png

2019-10.png

2019-11.png

2019-12.png

 
Icon ЗАВАНТАЖИТИ ЗВІТ У PDF (810,8 Кб)
 

 

 

 

2018 рік

 

Звіт про прозорість за 2018 рік

 

Звіт про прозорість підготовлений відповідно до вимог:

- Статті 40 Директиви 2006/43/ЄС  Європарламенту та Ради про обов'язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності 

- Статті 37 Закону України від 21.12.2017  № 2258-ѴІІІ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»

 

ТОВ «Українська аудиторська служба» (код ЄДРПОУ 21198495) працює на ринку аудиторських послуг з 1993 року – з самого започаткування аудиторської діяльності в Україні (запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №1 480 120 0000 016034 від 16.08.1993 року). 

За організаційно-правовою формою ТОВ «Українська аудиторська служба» є Товариством з обмеженою відповідальністю, з приватною формою власності, 100% статутного капіталу якого належить одному учаснику – фізичній особі (аудитору). 

Місцезнаходження ТОВ «Українська аудиторська служба»: 61003, м. Харків, майдан Конституції, 1, 6 під’їзд, к. 63-12.

Адреса Веб-сторінки: auditua.com.ua

Адреса електронної пошти: uas@ukr.net

Телефони: (057) 752-41-71; (057) 730-06-74

ТОВ «Українська аудиторська служба» внесена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності під номером 2013.

Фірма має багаторічний досвід з надання аудиторських та консультаційних послуг  банкам, промисловим підприємствам, підприємствам торгівлі, фінансовим, страховим компаніям та іншим підприємствам.

Починаючи з 2012 року ТОВ «Українська аудиторська служба» щорічно укладає договори добровільного страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, 11.12.2018 року з ПрАТ Страховою компанією «АРМА» було укладено Договір №035-798-13-01191, страхова сума якого складає 10 000 000 грн.

 

ARMA_certificate_2019.jpg

 

 

Організаційна структура ТОВ «Українська аудиторська служба»

 

оргструктура-UK.jpg

Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників, які контролюють фінансову та комерційну діяльність аудиторської фірми, рішення з усіх питань, що належать до компетенції цього органу, приймаються одноособово та оформлюються письмовим рішенням учасника.

Одноособовим учасником (власником) Товариства є Петрович Валентина Вікторівна, яка має сертифікат аудитора А №003505, сертифікат аудитора банків №0037 та включена в Розділ І «Аудитори» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності під №100388.

Колегіальним виконавчим органом є дирекція, що складається з генерального директора та директора.

Генеральний директор Вакуленко Тетяна Михайлівна має сертифікат аудитора А №005354, сертифікат аудитора банків №0161 та включена в Розділ І «Аудитори» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності під №100394.

Директор Замкова Галина Григорівна має сертифікат аудитора банків №0167 та включена в Розділ І «Аудитори» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності під №100390.

 

Корпоративні стандарти політики та процедур контролю якості в ТОВ «Українська аудиторська служба»  розроблені відповідно до МСКЯ 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудит та огляд історичної фінансової інформації, а також інші завдання з надання впевненості, та надають супутні послуги» та ПНПКЯ 1 «Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг», які зобов’язують кожну аудиторську фірму запровадити політику та процедури контролю якості, що забезпечують проведення всіх аудиторських перевірок відповідно до МСА.

Співробітники фірми несуть особисту відповідальність за розголошення конфіденційної інформації згідно з чинним законодавством України.

Система контролю якості, що застосовується в аудиторській фірмі, включає такі основні елементи:

 • - відповідальність керівника або призначеної особи за якість аудиторських послуг;
 • - професійні стандарти етики (дотримання вимог Кодексу етики професійних бухгалтерів та вимог ст. 8 ЗУ 2258)
 • - управління персоналом (критерії підбору персоналу; вимоги до навчання та підвищення кваліфікації; графіки внутрішньо-фірмових навчань та зовнішніх навчань);
 • - процедури прийняття рішення про початок та продовження співпраці з клієнтом, а також щодо виконання завдання (планування та оцінка ризиків; тестування; аналітичні процедури; завершення аудиту);
 • - процеси, що забезпечують ефективне виконання проекту;
 • - моніторинг діяльності  (оцінювання відповідності та ефективності внутрішньої політики і процедур, системи внутрішнього контролю, у тому числі щорічна оцінка внутрішньої системи контролю якості та вжиття відповідних заходів для усунення будь-яких недоліків).
 • - ТОВ «Українська аудиторська служба» в 2016 році в черговий раз пройшла перевірку контролю якості аудиторських послуг та відповідно до Рішення Аудиторської палати України №332/4 від 27.10.2016 року  отримала Свідоцтво про відповідність контролю якості, чинне до 31.12.2021 року, що засвідчує відповідність її роботи Міжнародним стандартам контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та законодавчим та нормативним вимогам, які регламентують аудиторську діяльність.

Свідоцтво

Перелік підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту в 2018 році:

 • - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»;
 • - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»;
 • - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕГАБАНК»;
 • - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ»;
 • - ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕХ» ;
 • - ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНТСЕРВІС»;
 • - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ГАРАНТ»;
 • - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТА»;
 • - ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «КОРПОРАТИВНИЙ КАПІТАЛ»;
 • - ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ЗАОЩАДЖЕННЯ»;
 • - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДІВОДОР»;
 • - ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «СТРАТЕГ»;
 • - ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «СТАНДАРТ»

В своїй діяльності наша аудиторська фірма керується міжнародними практиками із забезпечення незалежності,  яка базується на Кодексі етики Міжнародної федерації бухгалтерів. Її внутрішні правила та процеси охоплюють такі сфери, як незалежність фірми, особиста незалежність, ротація аудиторів та погодження аудиторських та супутніх послуг.

Усі партнери та фахівці, які надають послуги клієнтам, підписують лист про підтвердження своєї незалежності одразу після прийняття на роботу до фірми. Це підтвердження слугує доказом того, що співробітник розуміє та зобов’язується дотримуватися політики фірми у сфері незалежності.

З метою забезпечення високої якості аудиторських послуг та збереження професійної незалежності в роботі фірми   впроваджене «Положення з контролю якості послуг, що надає аудиторська фірма ТОВ «Українська аудиторська служба», в якому, зокрема, розроблена форма «Розписка про розуміння завдання і відсутність загроз щодо незалежності», яка заповнюється і підписується ключовим партнером з аудиту, контролером якості та всіма членами робочої групи (в тому числі залученими фахівцями) по кожному об’єкту перевірки під час прийняття завдання і потім контролюється протягом всього періоду до повного виконання завдання.

Політика у сфері етики та незалежності постійно роз’яснюється співробітникам фірми шляхом проведення внутрішніх тренінгів. Корпоративні стандарти політики та процедур контролю якості є доступними для всіх співробітників в електронному вигляді.

Аудитори та персонал аудиторської фірми, який залучається до надання послуг відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, для підтримки своєї кваліфікації на належному рівні постійно вдосконалюють свої знання та розширюють свій професійний досвід. Для цього на фірмі впроваджені графіки зовнішніх та внутрішньо-фірмових навчань; аудитори щорічно проходять курси підвищення кваліфікації у навчальних центрах, акредитованих в Аудиторській палаті України, з проходженням контрольного тестування, беруть участь у професійних семінарах, конференціях, «круглих» столах тощо. Аудитори успішно здали іспити і отримали дипломи, що підтверджують високий рівень знань МСФЗ: п’ять аудиторів мають дипломи ACCA DipIFR, шість аудиторів – дипломи IFA.

Аудитор, призначений аудиторською фірмою відповідальним за проведення аудиту фінансової звітності від імені аудиторської фірми (у разі аудиту групи - аудитор, призначений аудиторською фірмою відповідальним за проведення аудиту консолідованої фінансової звітності групи, та аудитор, призначений відповідальним за проведення аудиту фінансової звітності дочірніх підприємств) і який  підписує аудиторський звіт вважається ключовим партнером з аудиту.

Результати діяльності кожного ключового партнера оцінюються за його індивідуальною роллю, особистим вкладом в результати діяльності аудиторської фірми та дотримання вимог стандартів. Винагорода ключових партнерів складається з двох частин:

 • - щомісячна фіксована заробітна плата, яка відображає роль ключового партнера в компанії і його обов’язки;
 • - винагорода, яка відображає оцінку діяльності кожного ключового партнера за результатами діяльності за період.

Система оцінки результатів діяльності застосовується до всіх ключових партнерів.

 

Ротація ключових партнерів з аудиту та аудиторів, залучених до виконання завдання з обов’язкового аудиту, що здійснюють перевірку на одному об’єкті, відбувається не рідше, ніж через три-чотири роки з наступним призначенням на цей об’єкт лише через два роки.

У разі неможливості ротації спеціалістів,  на об’єкті  проводиться незалежна перевірка роботи відповідальною за контроль якості особою або залученим незалежним експертом – зовнішнім контролером якості на договірних умовах.

 

Фінансова інформація щодо діяльності ТОВ «Українська аудиторська служба» за 2018 рік (тис. грн.):

 

- Доходи від надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, і суб’єктів, що належать до групи компаній, материнською компанією яких є такі підприємства 1821,0
- Доходи від надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності інших юридичних осіб 744,0
- Доходи від надання дозволених неаудиторських послуг підприємствам, що становлять суспільний інтерес 470,0
- Доходи від надання неаудиторських послуг іншим юридичним особам 0

 

До пов’язаних осіб ТОВ «Українська аудиторська служба» належить ТОВ «Фірма «Українська аудиторська служба» (код ЄДРПОУ 32072935), зареєстрована в м. Києві, пріоритетним напрямком діяльності якої є надання консультаційних послуг. Одноособовим власником цієї фірми також є аудитор Петрович Валентина Вікторівна.

 


 

ua-map