Про Нас

 

З лютого 2011 року «Українська аудиторська служба» в місті Києві є координатором спільного з Українським союзом промисловців і підприємців проекту з проведення массово-роз'яснювальної роботи щодо практичного застосування норм Податкового кодексу спільно з Державною фіскальною службою України . Даний напрямок роботи став актуальним внаслідок зміни податкових правил, встановлених державою, в зв'язку з прийняттям Податкового кодексу, що стало головною проблемою для ефективного ведення бізнесу суб'єктами господарювання. Конкурентною перевагою семінарів, що проводяться Українською аудиторською службою, є високий статус лекторів, оскільки в семінарах беруть участь фахівці Державної фіскальної служби України, які брали безпосередню участь у розробці Податкового кодексу і змін до нього. Статус лекторів настільки значущий, що крім платників податків слухачами семінарів в регіонах є співробітники податкових адміністрацій і інспекцій.

Багаторічне партнерске співробітництво пов'язує нашу фірму з Українським союзом промисловців і підприємців: http://uspp.kh.ua/

У нас працюють професіонали з багаторічним стажем, що мають високий рівень підготовки і практичного досвіду в наданні аудиторських і консалтингових послуг. Якість послуг відповідає вимогам Міжнародних стандартів аудиту. Фахівці підприємств акредитовані Союзом аудиторів України, Союзом податкових консультантів України, Міжнародною фіскальною асоціацією.

За час роботи на ринку аудиторських послуг ми придбали великий досвід і професійні знання в різних сферах бізнесу:
- вантажопасажирські перевезення авіа- і залізничним транспортом;
- нафтопереробна промисловість;
- газовидобувна галузь;
- літакобудування;
- виробництво ювелірних виробів;
- виробництво хлібобулочних виробів;
- страховая діяльність;
- банкiвская діяльність;
- оптово-роздрібна торгівля (в т.ч. зовнішньоекономічна);
- виробництво лікарських препаратів;
- діяльність інститутів спільного інвестування;
- консалтингова діяльність.

Ми пропонуємо широкий спектр послуг в області аудиту, консалтингу, ведення бухгалтерського обліку, планування оподаткування і управління фінансами для підприємств, в тому числі:
• аудит фінансової звітності, підготовлений відповідно до національних положень (стандартів) і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;
• трансформація фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для пред'явлення власникам, діловим партнерам та інвесторам;
• абонементний аудиторський супровід підприємств на регулярній і постійній основі;
• аналіз фінансового стану підприємства, побудова управлінського обліку на підприємстві з метою посилення контролюючих функцій власника;
• складання необхідного пакету документів для прискореної реєстрації емісії акцій;
• допомога у вирішенні нестандартних завдань і проблем, пов'язаних з господарською діяльністю підприємств;
• перевірка та побудова податкового обліку на підприємстві;
• due diligence –  системна процедура для покупки бізнесу / процедура формування об'єктивного уявлення про об'єкт інвестування;
• організація семінарів і навчальних тренінгів, в тому числі корпоративних, з Податкового кодексу, фінансового та стратегічного менеджмента, управлінського обліку та обліку відповідно до МСФЗ.

Індивідуальний підхід і уважне ставлення до клієнта - наша принципова позиція. Суворе дотримання нашими співробітниками конфіденційності та професійної етики гарантує клієнтам високий рівень захисту інформації. Співпраця, яку ми пропонуємо, дозволить забезпечити підвищення якісних характеристик фінансової та податкової звітності, обгрунтоване прийняття управлінських рішень, оптимізацію оподаткування.

ua-map