ПОДАТКОВИЙ ОБЛIК

 

Мета податкового обліку - оперативний контроль над станом розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами за податковими зобов'язаннями організації.

Досвідчені фахівці ТОВ "Українська аудиторська служба здійснюють постановку і ведення податкового обліку на підприємствах.


Ми допомагаємо клієнтам вирішувати такі завдання:

 • виявлення податкових ризиків;
 • постійна робота з департаментами по роботі з платниками податків податкових служб України різних рівнів і інститутами судової експертизи України з питань податкових спорів і їх вирішення шляхом отримання роз'яснень щодо виявлених податкових ризиків;
 • аналіз діяльності підприємства, розробка оптимальної схеми ведення податкового обліку;
 • визначення необхідних форм первинних документів, облікових регістрів;
 • розробка ефективної облікової політики та ін.

ТОВ "Українська аудиторська служба" пропонує:

Відновлення податкового обліку - це комплекс заходів по відновленню запущеного обліку в цілому або окремих його ділянок на підставі вже наявних первинних документів або новостворених.

Постановка податкового обліку - це завжди запорука успішної та стабільної діяльності бухгалтерії Вашого підприємства. Застрахуйте себе від помилок і нераціональної витрати часу, звернувшись до висококваліфікованим фахівцям ТОВ "Українська аудиторська служба".

Ведення податкового обліку - це ведення різних ділянок податкового обліку, складання податкової звітності, здача звітності до податкових органів.

Оптимізація і мінімізація оподаткування:

    -    мінімізація податкових платежів правовими способами;

    -    розробка фінансово-правових схем "під ключ".

Податкові спори:

    -    складання актів розбіжностей;

    -    представлення інтересів клієнта в податкових органах.

3.1. Відновлення податкового обліку

 • Сортування і обробка первинної документації;
 • Аналіз первинних документів організації на предмет їх відповідності затвердженим формам;
 • Перевірка правильності оформлення необхідних регістрів, відновлення і складання облікових регістрів;
 • Перевірка правильності обчислення податкових платежів і складання податкових декларацій;
 • Підготовка податкової звітності організації відповідно до вимог чинного законодавства;
 • За даними відновленого обліку складаються форми податкової квартальної та річної звітності та здаються в податкову інспекцію;
 • Консультації щодо подальшого ведення податкового обліку.

Типы відновлення податкового обліку:

 • в повному обсязi;
 • вiдновлення окремих дiлянок.

Вартість відновлення податкового обліку будь-якої складності і тривалість самої процедури визначається для кожного підприємства індивідуально в залежності від обсягу відновлювальних процедур; кількості видів діяльності організації; наявності ЗЕД; обсягу документообігу та наявності документів.

3.2. Постановка податкового обліку

 • Експертиза стану податкового обліку.
 • Вивчення специфіки діяльності підприємства.
 • Вивчення організаційної структури та документообігу.
 • Визначення складу зацікавлених користувачів облікової інформації.
 • Вивчення технічної оснащеності підприємства (наявність обчислювальної техніки, програм, кваліфікація персоналу).
 • Розробка системи податкового обліку.
 • Розробка системи документообігу.
 • Формування облікової політики з метою оподаткування.
 • Впровадження системи податкового обліку: автоматизація податкового обліку.
 • Навчання та інструктаж персоналу.
 • Супровід роботи бухгалтерії при необхідності.

3.3. Ведення податкового обліку

 • Ведення різних ділянок податкового обліку.
 • Податковий облiк.
 • Складання податкової звітності.
 • Здача звітності в ДПІ.

3.4. Оптимізація і мінімізація оподаткування

ТОВ "Українська аудиторська служба" надає послуги по легальному вивільненню активів для подальшого їх використання в економічній діяльності, які дозволяють платнику податків правомірно уникнути або в певній мірі зменшити його обов'язкові виплати в бюджет. Йдеться про податки збори, мита та інші платежі.


ТОВ "Українська аудиторська служба" пропонує послуги:

 • мінімізація податкових платежів правовими способами;
 • розробка фінансово-правових схем "під ключ".

Наші фахівці допоможуть Вам вибудувати загальну модель мінімізації оподаткування, в залежності від виду діяльності Вашої організації, і привести у відповідність з цією моделлю Вашу договірну базу, внутрішні організаційні документи, елементи облікової політики і систему внутрішнього контролю.

Оптимізація податків - це організаційні заходи в рамках чинного законодавства, пов'язані з вибором місця, часу і видів діяльності, створенням та супроводом найбільш ефективних схем та договірних взаємовідносин, з метою збільшення грошових потоків компанії за рахунок податкової оптимізації і мінімізації податкових платежів.


Фахівці ТОВ "Українська аудиторська служба" допоможуть Вашій компанії не тільки знизити обсяги платежів за основними податками, а й придбати ім'я сумлінного і відповідального платника податків в очах державних органів і партнерів.

3.5. Податкові спори

Внаслідок посиленого податкового адміністрування, безперервної зміни податкового законодавства та його суперечливості, через різне тлумачення законодавства податковими органами і платниками податків і помилок правозастосування часто виникають податкові спори.


ТОВ «Українська аудиторська служба» надає наступнi послуги в областi податкових суперечок:

 • складання актів розбіжностей;
 • представлення інтересів клієнта в податкових органах.

ТОВ "Українська аудиторська служба" допоможе Вам у вирішенні податкових спорів будь-якої складності, а також у попередженні конфліктних ситуацій з податковими органами.

ua-map