КОНСАЛТИНГ


     Відповідальною особою за консалтинг в ТОВ «Фірма «Українська аудиторська служба» є керуючий партнер компанії, керівник та розробник консалтингових проектів, дипломований фахівець з питань фінансів та права Александров Станіслав Вікторович.

 

 • Кадровий консалтинг і управління персоналом. Створення злагоджено працюючої команди всередині кожного відділу, так і цілісної системи ефективної взаємодії між відділами, підрозділами та департаментами всередині компанії. Грамотне управління людськими ресурсами, питання кадрової політики, формування спеціалізованої служби персоналу компанії, проведення навчання та оцінка професійної діяльності співробітників, розвиток корпоративної культури.
 •  
 • Фінансовий консалтинг. Оптимізація фінансового управління Вашою компанією в сучасних економічних умовах, заснована на аналітичних розрахунках, необхідних для прийняття обґрунтованих і грамотних управлінських рішень.
 •  
 • Інвестиційний консалтинг. Аудит об'єктів інвестування та інвестиційний консалтинг проводяться з метою уточнення інформації про юридичних осіб при прийнятті рішення про здійснення інвестицій - фінансування розвитку виробничої бази, придбання підприємства в будь-якій галузі і сфері економіки.
 •  
 • Управлінський консалтинг. Організаційне консультування, поставлене на розробку і побудову ефективної системи управління організацією.
 •  
 • Антикризовий консалтинг. Вихід з будь-якої кризової ситуації Вашого бізнесу.
 •  
 • Концесійний (франчайзинговий) консалтинг. Можливість використовувати вже відпрацьовані й підтверджені технології, відому і популярну торгову марку, можливість навчитися і отримувати в процесі розвитку бізнесу необхідні консультації. Ці можливості надають ті, хто вже має досвід, знання, володіє технологічними секретами (тим, що називають "ноу-хау"), хто створив собі певний імідж в світі бізнесу і у споживачів. Все це - дуже цінний капітал зрілих підприємців, хоча і нематеріальний, але вельми ефективний, якщо його правильно використовувати.
 •  
 • Дью-диліжанс (комплекс заходів з оцінки ризиків при покупці бізнесу). Принцип дії, покликаний забезпечити проекту мінімальний захист від несподіванок, включаючи поїздку на місце, вивчення обстановки на місці, знайомство з потенційними партнерами, оцінку ризиків.

 

Грамотне управління людськими ресурсами, питання кадрової політики, формування спеціалізованої служби персоналу компанії, проведення навчання та оцінка професійної діяльності співробітників, розвиток корпоративної культури - все це завдання наших фахівців.

Наші фахівці забезпечать чистоту здійснюваних операцій і нададуть максимальне сприяння успішному розвитку Вашого бізнесу.

4.7. Кадровий консалтинг і управління персоналом

Якісно працюючий персонал - сьогодні це одна з конкурентних переваг ведення бізнесу. ТОВ "Українська аудиторська служба" для успішного розвитку бізнесу пропонує впровадження системи ефективного управління персоналом Вашої компанії, за рахунок збільшення продуктивності праці кожного працівника, створення злагоджено працюючої команди як всередині кожного відділу, так і цілісної системи ефективної взаємодії між відділами, підрозділами та департаментами всередині компанії


ТОВ "Українська аудиторська служба" пропонує широкий спектр послуг в області кадрового консалтингу:

підбір персоналу; кадрове консультування; професiйне та психологiчне тестування; оцiнка персналу; розробка мотивації і корпоративних принципів командної взаємодії; створення системи професійного і психологічного відбору для конкретної організації з урахуванням специфіки діяльності; навчання персоналу - корпоративні тренінги.

4.6. Дью-діліженс (комплекс заходів з оцінки ризиків при покупці бізнесу)

ТОВ "Українська аудиторська служба" надає послуги з надання заходів, покликаних мінімізувати ризики при покупці бізнесу:

вибірковий аудит системи бухгалтерського обліку; експертна оцінка "тіньового" обороту компанії; фінансовий і економічний аналіз стану; оцінка технологічного рівня виробництва; юридична експертиза можливих ризиків; оцінка кадрового потенціалу вищої та середньої управлінської ланки; маркетингове дослідження продукції, що випускається.

4.5. Концесійний (франчайзинговий) консалтинг

розробка франшизного пакету; розробка франчайзингових схем для збільшення реалізації продукції, робіт, послуг; складання переліку виключних прав; просування пропозицій про продаж франшиз; консультації клієнтів з правових питань франчайзингу;; пошук і відбір потенційних франчайзі, проведення переговорів.

4.4. Антикризовий консалтинг

вихід з кризової ситуації підприємства; стабілізація фінансово-господарської діяльності на підприємстві; реорганізація фінансово-господарської діяльності; розробка програм щодо запобігання криз в майбутньому; отримання контролю над кризовим підприємством; переділ власності на користь Замовника.

4.3.Управлінський консалтинг

формулювання стратегії розвитку підприємства розробка та складання бізнес-планів оптимізація документообігу, розробка внутрішньої документації підприємства оптимізація управління підприємствами аналіз і оптимізація внутрішньогосподарської діяльності фірми постановка внутрішнього аудиту на підприємстві

4.2. Інвестиційний консалтинг

оцінка рентабельності інвестиційних проектів (в тому числі з урахуванням інфляції і дисконтування вартості інвестованих ануїтетів); розробка комплексу заходів щодо підвищення інвестиційної привабливості фірми; допомога в залученні інвестиційного капіталу.

4.1.Фінансовий консалтинг

аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства; бізнес планування; бюджетування, розробка всіх видів фінансових планів; аналіз платоспроможності підприємства і прогнозування можливості банкрутства; розробка та оптимізація схем залучення капіталу; оптимізація фінансових потоків, управління активами і прибутком.

ua-map