БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛIК

 

ТОВ "Українська аудиторська служба" надає якісні послуги в області відновлення, постановки та ведення бухгалтерського обліку, розробки облікової політики, забезпечення постановки професійного бухгалтерського і податкового обліку Вашого підприємства за найкоротші терміни.

ТОВ "Українська аудиторська служба" пропонує:

Відновлення бухгалтерського обліку - це комплекс заходів по відновленню запущеного обліку в цілому або окремих його ділянок на підставі вже наявних первинних документів або новостворених.

Постановка бухгалтерського обліку - це завжди запорука успішної та стабільної діяльності бухгалтерії Вашого підприємства. Застрахуйте себе від помилок і нераціональної витрати часу, звернувшись до висококваліфікованим фахівцям ТОВ "Українська аудиторська служба".

Ведення бухгалтерського обліку - це ведення різних ділянок бухгалтерського обліку, податковий облік, складання бухгалтерської (фінансової) звітності, кадровий облік (накази, штатний розклад, табелі і т.д.), здача звітності в Державну фіскальну службу.

2.1. Відновлення бухгалтерського обліку

 • Сортування і обробка первинної документації, відновлення бухгалтерських проводок;
 • Аналіз первинних документів організації на предмет їх відповідності затвердженим формам;
 • Перевірка вірності оформлення необхідних регістрів, відновлення і складання облікових регістрів;
 • Перевірка вірності обчислення податкових платежів і складання податкових декларацій;
 • Підготовка бухгалтерської звітності організації відповідно до вимог чинного законодавства;
 • За даними відновленого обліку складаються форми бухгалтерської і податкової квартальної та річної звітності та здаються в податкову службу;
 • Консультації щодо подальшого ведення бухгалтерського обліку.

Типи відновлення бухгалтерського обліку:

 • в повному обсязі;
 • відновлення окремих ділянок.

ТОВ "Українська аудиторська служба" - це надійне поєднання високої якості і доступності послуг. Вартість відновлення бухгалтерського обліку будь-якої складності і тривалість самої процедури визначається для кожного підприємства індивідуально в залежності від обсягу відновлювальних процедур; кількості видів діяльності організації; наявності ЗЕД; обсягу документообігу та наявності документів.

2.2. Постановка бухгалтерського обліку

 • Експертиза стану бухгалтерського обліку.
 • Вивчення специфіки діяльності підприємства.
 • Вивчення організаційної структури та документообігу.
 • Визначення складу зацікавлених користувачів облікової інформації.
 • Вивчення технічної оснащеності підприємства (наявність обчислювальної техніки, програм, кваліфікація персоналу).
 • Розробка системи бухгалтерського та податкового обліку.
 • Формування плану рахунків синтетичного і аналітичного обліку.
 • Розробка системи документообігу.
 • Формування облікової політики з метою бухгалтерського обліку та оподаткування.
 • Ведення кадрової політики підприємства (накази, посадові інструкції та ін.).
 • Впровадження системи бухгалтерського та податкового обліку: автоматизація бухгалтерського обліку.
 • Навчання та інструктаж персоналу.
 • Супровід роботи бухгалтерії при необхідності.

2.3. Ведення бухгалтерського обліку

 • Ведення різних ділянок бухгалтерського обліку.
 • Податковий облік.
 • Складання бухгалтерської (фінансової) звітності.
 • Кадровий облік (накази, штатний розклад, табелі і т.д.)
 • Здача звітності в ДФС.
ua-map