АУДИТ

 

1.1. Обов'язковий аудит

Бухгалтерська і фінансова звітність підприємства підлягає перевірці у випадках:

 • якщо організація має організаційно - правову форму відкритого акціонерного товариства (ВАТ);
 • засновників комерційних банків для Національного банку України;
 • підприємств з іноземними інвестиціями для Державної фіскальної служби України;
 • акціонерних товариств для Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 • фінансових установ для Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України;
 • банків для Національного банку України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 • всіх підприємств для їх власників.

 

На вартість послуг з обов'язкової аудиторської перевірки впливають такі показники, як: обсяг робіт, кількість співробітників підприємства і обсяг документообігу.Результати аудиторської перевірки перетворюються в аудиторський висновок, документ, призначений для використання тільки виконавчим органом клієнта.

ТОВ "Українська аудиторська служба" закликає своїх партнерів укладати договір на щоквартальне аудиторське обслуговування. У такому випадку досягається найбільша ефективність спільної роботи, а також можливість безкоштовного консультаційного обслуговування протягом терміну дії договору і рівномірний розподіл трудових і матеріальних витрат на аудит протягом звітного року при незмінній вартості.

1.2. Iніціативний аудит 

Добровільні аудиторські перевірки можуть призначатися в самих різних випадках. Ініціювати проведення аудиторської перевірки має право:

 • керівники підприємств при зміні бухгалтерів або при отриманні кредиту;
 • бухгалтери перед податковими перевірками;
 • Засновники та акціонери, які бажають знати, наскільки раціонально підприємство розпоряджалося коштами за останній період;
 • Інвестори при прийнятті відповідального рішення про вкладення коштів в будь-яке підприємство;

З метою доцільності спільної діяльності ТОВ "Українська аудиторська служба" разом з клієнтом становить технічне завдання, в рамках якого обмовляється характер і обсяг необхідних аудиторських процедур, а також форма представлення результатів роботи. За підсумками перевірки організації дається ряд рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності.

 

1.3. Експрес-діагностика 

Ця послуга включає в себе експрес-аналіз існуючої стратегії, організаційної структури та бізнес-процесів. Метою надання цих послуг є попереднє визначення ключових проблем, з якими стикається Клієнт.

На етапі експрес-діагностики Клієнт і Консультант ближче знайомляться один з одним, отримують уявлення про специфіку бізнесів. Клієнт має можливість переконатися в наявності у Консультанта необхідної кваліфікації, а Консультант при проведенні експрес-діагностики в силу свого досвіду може визначити обсяги послуг, що надаються, складність вирішуваних завдань, і, отже, можливість вирішення цих завдань і орієнтовні терміни їх вирішення.

Результат: звіт, що дає точне розуміння про ефективність управління активами і пасивами компанії.

1.4. Складання і видача аудиторського висновку 

Аудиторський висновок - фінальна точка аудиторської перевірки. У цьому конфіденційному документі, складеному згідно з чинними стандартами аудиту, прописуються результати перевірки. Крім того, на заключному етапі фірма висловлює свою думку про достовірності фінансово-бухгалтерської звітності.

 

Аудиторські перевірки сприяють розвитку Вашого бізнесу та забезпечують "фінансову чистоту" Вашому підприємству. А рекомендації досвідчених фахівців аудиторської фірми "Українська аудиторська служба" не дозволять допустити помилок в майбутньому.
 

За результатами проведеного аудиту бухгалтерської звітності економічного суб'єкта ТОВ "Українська аудиторська служба" висловлює думку щодо достовірністі цієї звітності у формі безумовно позитивного, умовно позитивного чи негативного аудиторського висновку або відмовляється в аудиторському висновку від вираження своєї думки.

 

Аудиторський висновок пишеться у вигляді звіту акціонерам компанії і зберігається разом зі звітністю компанії.

ua-map