Декiлька слiв про Нас

 

Українська аудиторська служба являє собою мережу аудиторських фірм, об'єднаних за корпоративним принципом з метою оперативного реагування на потреби аудиторського ринку країни. В даний час, крім Києва і Харкова, наша компанія має регіональних представників в Дніпропетровську та Західній Україні, що дозволяє надавати послуги по всій території країни..

ТОВ "Українська аудиторська служба" (код ЄДРПОУ 21198495) працює з 1993 року. Місцезнаходження: 61003, м. Харків, майдан Конституції, 1, Палац праці, 6 під'їзд, 3 поверх, к. 63-12. Телефон: ‎(057) 730-06-74, факс: ‎(057) 752-41-71, електронна пошта: uas@ukr.net

У числі перших аудиторських фірм в Україні ми отримали ліцензію на право займатися аудиторською діяльністю. Фірма внесена до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів (свідоцтво АПУ №2013), а також до Переліку аудиторських фірм, які мають право на проведення обов’язкового аудиту.

ТОВ "Українська аудиторська служба" має Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, № 00003, видане на підставі рішення Комітету з питань аудиту банків України № 52 від 18.11.2016 року

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Свідоцтвом П 000282 внесла нас до Реєстру аудиторських фірм, які мають право проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (термін дії Свідоцтва з 27.08.2015 р по 24.09.2020 р)

ТОВ "Українська аудиторська служба" також має Свідоцтво №0093 про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які мають право проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Рішенням АПУ №332/4  від 27.10.2016р. ТОВ "Українська аудиторська служба" видано Свідоцтво №0641 про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг.

 

Свідоцтво

 

Засновник фірми Петрович Валентина Вікторівна має сертифікат аудитора серії А №003505, виданий Рішенням АПУ №62 від 29.01.1998 року, дійсний до 29.01.2023 року, а також сертифікат аудитора банків №0037, виданий Рішенням АПУ №207/2 від 29.10.2009 року, дійсний до 01.01.2020 року.

Петрович Валентина Вікторівна є сертифікованим податковим консультантом (Сертифікат Спілки податкових консультантів України серії КП №0016 на право здійснення консультативної та експертної діяльності в сфері оподаткування на территорії України), багато років є членом Погоджувальної групи Українського Союзу промисловців та підприємців, Громадської організації роботодавців України та Державної податкової служби України, яка захищає інтереси своїх членів з бюджето- і політико-утворюючих галузей економіки та промисловості країни. Діяльність фірми спрямована на захист інтересів наших клієнтів, зниження ризиків фінансового і податкового характеру, підвищення ефективності діяльності.

Генеральний директор Вакуленко Тетяна Михайлівна (конт. телефон ‎057-730-06-74) має сертифікат аудитора серії А №005354, виданий Рішенням АПУ №111 від 27.06.2002 року, дійсний до 27.06.2022 року, а також сертифікат аудитора банків №0161, виданий Рішенням АПУ №244/3 від 22.12.2011 року, дійсний до 22.12.2021 року, та є відповідальною за внутрішній контроль якості послуг, що надаються фірмою.

ТОВ "Українська аудиторська служба" має страховий сертифікат по добровільному страхуванню відповідальності аудиторів перед третіми особами за шкоду, заподіяну внаслідок професійної діяльності.

 

Страховий сертифікат

 

За роки професійної діяльності наша фірма накопичила досвід в процесі співпраці з нашими клієнтами:

* банками, що належать до різних груп;

* фінансовими установами, в тому числі, страховими компаніями, компаніями з управління активами, ломбардами та ін.

* промисловими підприємствами і т.д.

 

Також з 2002 року в Києві працює наша окрема аудиторська фірма - ТОВ "Фірма" Українська аудиторська служба "(ідентифікаційний код 32072935), на сьогоднішній день затребувана і існуюча як консалтингова

 

priemushestva

-  Багаторічний досвід роботи на ринку послуг в області аудиторських послуг, бухгалтерського обліку, оподаткування та консалтингу.
-  Штат висококваліфікованих фахівців, що мають високий інтелектуальний потенціал і працюють на результат, тобто на збільшення прибутку бізнесу клієнта.
-  Сучасні методи, що дозволяють з високим ступенем ефективності проводити аудит малого, середнього та великого бізнесу.
-  Повне дотримання законодавства України.
-  Налагоджена і ефективна методика роботи з клієнтом.
-  Зручне розташування головного офісу - в історичному центрі Києва на Подолі біля Андріївського узвозу!
-  Розташування харківського офісу - в центрі Харкова в Палаці Праці!
-  Репутація бездоганного партнера, націленого на взаємовигідне плідне співробітництво.

ua-map